Ändrad partsställning i Flygplatsavtalets bilaga för Räddningstjänst

Avtal har slutits mellan Sobona och Kommunal respektive Seko om att Seko överlämnar partsställningen på Flygplatsavtalets bilaga för Räddningstjänst. Kommunal är från och med den 1 oktober 2018 därmed ensam central part i bilagan för Räddningstjänst.

Förhandlingsprotokollet finns att ta del på branschsidorna Flygplatser samt Räddningstjänst.