Dags att rapportera lönestatistik

Nu är det dags för den årliga insamlingen av anställningsuppgifter för att ta fram lönestatistik. Uppmaningen går till den som är lönestatistikansvarig på ert företag. Vidarebefordra informationen till annan person som är ansvarig.

Varför görs detta och vad används det till?
Lönestatistik samlas in på praktiska taget alla avtalsområden. KFS har träffat avtal med i princip alla sina motparter att en gång per år samla in uppgifter om anställningsvillkor. Kostnaden delas upp och arbetsgivaren, KFS, ansvarar för insamlingen.

Lönestatistik är till för att visa hur löneläget ser ut och hur löneutvecklingen har varit. Det är fakta för information om löner och för de förhandlande parterna inför löneförhandlingar. Utöver detta samlar Statistiska Centralbyrån, SCB, in uppgifter om hela arbetsmarknaden, som sedan ingår i Medlingsinstitutets bevakning av löneutveckling och samhällsekonomi. Det är uppgifter som också EU:s statistikorgan Eurostat ska ha.

Hur går det till?

Uppgifterna kan lämnas på två olika sätt. Det ena är att göra en rapport direkt i löneprogrammet. Det andra är att fylla i den Excelmall som finns på  vår webbplats.

Vi rekommenderar starkt att alternativet med att skapa en rapport direkt i löneprogrammet används, där det är möjligt. Insamlingen blir därmed mer tillförlitlig och enklare samt sparar tid för den som lämnar uppgifterna. En kontakt med programleverantören för support kan underlätta.


Förutsättningar för att kunna skapa en rapport i löneprogrammet är

  • att löneprogrammet har en funktion för att skapa rapporten, kallas ofta ”lönestrukturstatistik SCB/SN eller liknande”
  • att uppgifterna som ska ingå i statistiken (yrkeskoder etc.) är inlagda i programmet (se anvisningar för löneprogram)

Anvisningar finns som dels är allmängiltiga, dels anpassade för branscherna energi, läns- och regionmuséer resp. trafikhuvudmän. Hjälpdokument finns också för branscherna VA och personlig assistans. Dessa dokument samt Excelmall för inrapportering finns på vår webbplats.

Företag som har tagits ut till SCB:s undersökning, Lönestrukturstatistik, behöver inte skicka uppgifter dit. KFS vidarebefordrar uppgifterna.

Vill du veta mer

Kontaktperson

Göran Holm

Göran Holm

Förhandlare

Telefon: 08-556 009 76

E-post: goran.holm@sobona.se