HEMAB

HEMAB - årets andrapristagare av KFS-priset

[Pressmeddelande]

Härnösand Energi & Miljö, HEMAB, är 2017 års andrapristagare av KFS-priset som lyfter särskilda insatser för affärsmässig samhällsnytta. Priset delades under KFS-dagarna i Umeå. I motiveringen uppmärksammas det proaktiva och framtidsinriktade arbete som företaget bedriver för miljömässig och social hållbarhet.

Med Energiparken och satsningar på förnybar energi och fossilfria transporter visar HEMAB ledarskap för hållbar energiförsörjning. Nära samverkan med skola och insatser för nyanlända är andra delar i företagets engagemang för framtiden. Nöjda kunder, hög återvinningsnivå och stabil ekonomi är ett kvitto på att HEMABs arbete handlar om just affärsmässig samhällsnytta.

– Vi vill uppmärksamma det proaktiva och innovativa arbetet med CSR där HEMAB kombinerar långsiktigt miljötänkande med social hållbarhet som är till nytta för hela lokalsamhället, säger KFS vd Monica Ericsson.

Här kan du ta del av prisutdelningen under KFS-dagarna den 17 maj 2017

För mer information kontakta:

Lena af Geijerstam Unger, vd HEMAB, tel: 070-388 47 02
Monica Ericsson, vd KFS, tel: 070-419 33 71