KFS medlemmar röstar för att skapa en ny nationell arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta

KFS har idag genomfört en omröstning om att skapa en helt ny arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta. 83,2% röstade för, vilket innebär att första steget mot en sammanslagning nu är taget. Nästa omröstning sker under en ny stämma den 19 juni i Stockholm.

- Det är glädjande att så många har röstat idag, det tyder på ett stort engagemang för KFS framtida utveckling. Det är också positivt med ett resultat som visar att medlemsföretagen tror på den här lösningen, säger Monica Ericsson, vd på KFS

Visionen är att samla den affärsmässiga samhällsnyttan i Sverige i en gemensam och kraftfull arbetsgivarorganisation som stärker de samhällsnyttiga företagens konkurrenskraft. Den nya organisationen ska ha affärsmässig samhällsnytta som tydlig identitet och blir en stark röst för sina medlemmar.

- KFS styrelse har arbetat med frågan sedan 2015 och nu när det är upp till medlemmarna att säga sitt i frågan är vi glada över förtroendet så här långt. Nu tar vi oss vidare mot nästa omröstning och hoppas på ett stort deltagande även då, säger KFS styrelseordförande Ann-Sofie Wågström. 

I utvecklingsarbetet för KFS framtid är det fem viktiga ingångsvärden som säkerställer den fortsatta medlemsnyttan i den nya arbetsgivarorganisationen:

 

  • Affärsmässig samhällsnytta
  • Medlemsstyrning
  • Medlemsinflytande
  • Fortsatt hög personlig servicenivå och tillgänglighet
  • Organisatorisk självständighet i SKL-koncernen

 

För mer information kontakta:

Ann-Sofie Wågström, ordförande KFS styrelse, tel: 070-6279592,
ann-sofie.wagstrom@eskilstuna.se
Monica Ericsson, vd KFS, tel: 08-556 009 51, monica.ericsson@kfs.net

Vill du veta mer

Monica Ericsson

Kontaktperson

Monica Ericsson

VD

Telefon: 08-556 009 51