Luleå Energi stärker varumärket och affären genom kompetensförsörjning

Luleå Energi har enligt Svenskt Kvalitetsindex haft energibranschens nöjdaste kunder tio år i rad. För att bevara detta kundförtroende och uppnå sina mål behövs kompetenta medarbetare och energibolaget arbetar därför bland annat med strategisk kompetensförsörjning. De deltar i Energiuppropet och under 2017 tog de bland annat emot två praktikanter genom Arbetsförmedlingen och Korta vägen.

- Vårt motto är ’’Alla briljanta människor som är med och stärker vårt varumärke vill vi ha, oavsett vem de är eller var de kommer från’’, säger HR-strategen Linn Wallo som själv började på Luleå Energi som högskolepraktikant.

Möjligheterna med språkpraktik

En av de språkpraktikanter Luleå Energi har tagit emot är Enas Al-Nuaimi. Hon kommer från Irak där hon studerade till civilingenjör med inriktning reglerteknik. Under hösten 2017 påbörjade Enas sin praktik på avdelningen Värme & Kyla. Tre månader senare erbjöds hon en projektanställning för att hjälpa Luleå Energi med EU-projektet OPTi som går ut på att effektivisera fjärrvärmeproduktion.

- Varje morgon stiger jag upp ivrig för att komma hit och jag lär mig mer och mer varje dag. Redan första veckan fick jag höra att de ville lära sig av mig med, det gjorde mig glad för vi kan faktiskt utbyta kunskap, säger Enas.

Enas
Språket är inget hinder

Enas, som har arabiska som modersmål, har en stor vilja att utveckla sina svenskkunskaper och får stöd från sin handledare och numera även projektkollega Fredrik Udén.

- Allt har gått jättebra och Enas är mycket viktig för det här projektet. Hon bidrar med mycket kunskap och det är roligt att jobba med henne, säger Fredrik.

Enas ser alltid till att ha med sig ett lexikon för att direkt kunna översätta ord hon är tveksam på, och utmanar gärna sina språkkunskaper i sociala sammanhang med sina kollegor. Tillsammans med Linn på HR-avdelningen har de även pratat om hur Enas vill få feedback under sin språkutveckling.

- Språkutvecklingen måste få ta sin tid. Det handlar om att våga öppna upp och prata om det. Det är nog den öppna kommunikationen som gjort att det har gått så bra, säger Linn och rekommenderar språkmodulen i KFS handledarutbildning.

Viktigt med förberedelse inför handledning

Linn, Enas och Fredrik är eniga om att ordentliga förberedelser är en förutsättning för att på bästa sätt kunna introducera en ny kollega i verksamheten.

- Det är viktigt att praktikanten känner sig välkommen från start. Det är en trygghet både för mig som handledare och den jag handleder att den första veckan är ganska uppstyrd med arbetsuppgifter och värdefull information. Checklistorna i handboken är också väldigt bra stöd både innan, under och efter handledningen, säger Fredrik som likt Linn har gått handledarutbildningen.

- Jag vill även tipsa om att handledaren ska ha tålamod, vara lugn och våga ge feedback.  Det vill man ha som praktikant och har varit viktigt för mig för att utvecklas, avslutar Enas.

Vill du veta mer om hur du kan arbeta för en inkluderande arbetsmarknad?

Conny Larsson

Kontaktperson

Conny Larsson

Projektledare

Telefon: 08-556 009 78

E-post: conny.larsson@sobona.se