Nytt avtal har träffats mellan KFS och Lärarnas riksförbund för branschen Utbildning

[Pressmeddelande]

KFS och Lärarnas samverkansråd har kommit överens om ett nytt treårigt avtal för Utbildning som gäller för perioden 2017-10-01 till och med 2020-09-31. Avtalet är som tidigare år utan centralt angivet utrymme för löneökningarna.

- Vi är nöjda med avtalet då det nu harmonierar med de övriga fackens villkor och bestämmelser. Det kommer att underlätta för våra medlemsföretag, säger Anna Steen, t f förhandlingschef på KFS.

De största förändringarna i avtalet i innebär:

  • Kostnaderna för sjukfrånvaro minskar
  • Möjlighet för anställda att byta semestertillägg mot ledighet införs
  • Partsgemensamt arbete om lärares arbetstid och arbetsbelastning

- Nu är samtliga avtal från 2017 års avtalsrörelse klara och vi har gällande avtal med alla våra motparter, säger Anna Steen.

Avtalen publiceras på www.kfs.net/utbildningsbranschen. De kommer också att finnas för beställning av tryckt upplaga och distribueras till medlemsföretagen inom bransch Utbildning senast under januari månad.

För mer information kontakta:

Giggi Langlet, branschansvarig förhandlare på tel: 08-556 009 55, giggi.langlet@kfs.net
Anna Steen, t f förhandlingschef, 08-556 009 57, anna.steen@kfs.net