Regionalt samarbete kring strategisk kompetensförsörjning

Gävle Energi, Gästrike Vatten och Gästrike Återvinnare ingår i samma kommunkoncern och samarbetar kring flera verksamhetsfrågor. Med stöd från KFS har de numera även etablerat en värdefull samverkan kring kompetensförsörjning och arbetsplatsförlagt lärande.

- Samarbetet gör att vi kan utbyta idéer och stötta varandra i dessa viktiga frågor, säger Gästrike Återvinnares förbundsdirektör Thomas Nylund.

Den geografiska närheten och samhörigheten i kommunkoncernen gör att Gävle Energi, Gästrike Vatten och Gästrike Återvinnare har flera gemensamma frågor som de samarbetar kring. Eftersom bolagen tillhör de branscher som står inför kompetensbrist och har en etablerad kontakt sedan tidigare såg Conny Larsson, som arbetar med inkludering och kompetensförsörjning på KFS, en möjlighet för bolagen att bredda samarbetet ytterligare och satsa på arbetsplatsförlagt lärande.

- På mina medlemsbesök upplevde jag tidigt att många som arbetar med HR hade svårt att hinna med frågan kring strategisk kompetensförsörjning. KFS kan därför vara en facilitator utifrån vår samlade kunskap och medlemsstruktur, säger Conny.

Samordnad handledarutbildning

Tillvägagångssätten för att arbeta med strategisk kompetensförsörjning är många, men en gemensam förutsättning för att nå så bra resultat som möjligt är att förbereda handledaren med den kunskap som behövs för att skapa en effektiv och strukturerad introduktion. Ett resultat av samarbetet var därför att samordna utbildningstillfällen för KFS Handledarutbildning.

- Vi har även fått möjlighet att tycka till om handledarutbildningen och språkmodulen, säger Helena Helling som är HR-chef på Gävle Energi.

Totalt har de nu utbildat ett 30-tal handledare som på olika sätt kommer handleda personer i organisationerna.

Strategi utifrån verksamhetens behov

Gävle Energi, Gästrike Vatten och Gästrike Återvinnare har regelbundna möten där de på VD- och HR-nivå diskuterar möjligheter och delar med sig av sina erfarenheter. Med stöd från KFS har de valt tillvägagångssätt som är bäst lämpade för deras verksamheter för att arbeta med inkludering och bredda sina rekryteringsbaser. Gävle Energi har valt att arbeta med Jobbsprånget - ett praktikprogram som erbjuder fyra månaders praktik till nyanlända akademiker. I dagsläget har de en praktikant på väg in genom programmet. Gästrike Vatten har definierat olika handledarroller i organisationen och har bland annat tagit emot en praktikant som sedan rekryterades som vaktmästare. Gästrike Återvinnare har flera lyckade praktikperioder bakom sig, bland annat med Ana vars praktik övergick till ett instegsjobb. I dag är de engagerade i flera nationella och internationella inkluderingsprojekt och har bland annat en trainee från Sydafrika.

Vill du veta mer

Conny Larsson

Kontaktperson

Conny Larsson

Projektledare

Telefon: 08-556 009 78

E-post: conny.larsson@sobona.se