Renova satsar på breddad rekryteringsbas med stöd från KFS och Arbetsförmedlingen

Den rikstäckande chaufförsbristen gjorde att Renova inför sommaren 2016 behövde se över sina rekryteringsmöjligheter. Med stöd och inspiration från KFS inledde de ett samarbete med Arbetsförmedlingen för att bredda sin rekryteringsbas och tillgodose sina behov. KFS Handledarutbildning och verktyg för språkutveckling blev sedan ett viktigt stöd i introduktionsarbetet. Nu har samarbetet skalats upp och vidareutvecklats, och rekryteringen av nästa års sommarvikarier är redan igång.

Den uppdaterade processen

Som ett första steg presenterade Arbetsförmedlingen nyligen möjliga kandidater för Renova. De som hade rätt förutsättningar kommer intervjuas och bjudas in till informationsmöten hos Renova för att se verksamheten och få bättre förståelse av yrkesrollen. Kandidaterna som därefter fortfarande är aktuella för tjänsterna kommer få hjälp av Arbetsförmedlingen med att ta C-körkort och yrkeskompetensbevis. Därefter kommer de att erbjudas vikariat eller praktik med möjlighet till förlängning hos Renova. Förhoppningen är att ha minst 10 sommarvikarier på plats till våren 2018.

- Den här gången kommer vi även att satsa på språkstöd genom Arbetsförmedlingen, säger Renovas HR-specialist Sofia Westergaard.

KFS Handledarutbildning och verktyg för språkutveckling

För att få så bra förutsättningar som möjligt kommer Renova satsa på att förbereda handledarna. Samtliga gruppchefer har fått gå KFS Handledarutbildning, och till våren kommer även övriga chaufförer att gå utbildningen. Den kommer att vara företagsanpassad och kombineras med språkmodulen.

- Utbildningen Språkutveckling på arbetsplatsen har ett väldigt bra upplägg, är konkret och tydlig och skapar tydlighet kring ett komplext ämne, berättar Sofia som själv har gått webbutbildningen.

Jobbsprånget

Renova har även identifierat andra platser i verksamheten som skulle vara lämpliga som praktikplatser, däribland på avfallskraftvärmeverket. Sofia valde Jobbsprånget som passade deras behov, och fick genom dem kontakt med en praktikant som sedan några veckor arbetar tillsammans med sin handledare och lär sig jobbet och språket samtidigt.

- Det har funkat jättebra och är absolut någonting vi kan tänka oss att fortsätta med. Fördelen med Jobbsprånget är att det är nischat med kompetens, säger Sofia.

Renovas tips

Till andra som behöver eller är nyfikna på att bredda sin rekryteringsbas är Sofias tips att använda de aktörer som finns, men ändå vara selektiv med få samarbetspartners för en smidigare process.

- Vi arbetar även med att ha tydlig information på vår webbplats om hur man går tillväga för att göra olika sorters praktik hos oss, säger Sofia som menar att det på det viset blir lättare att hantera förfrågningar.