Pia

Så arbetar Trollhättan Energi med språkpraktik

Det som började som ett inkluderingsprojekt har nu även blivit en kompetensförsörjningsfråga för Trollhättan Energi. Bolaget, som är engagerade i Energiuppropet, har sedan 2016 tagit emot flera språkpraktikanter runt om i organisationen. Här får vi ta del av deras erfarenheter.

Som kommunägt bolag ligger det i Trollhättan Energis intresse att bidra till integration av de nyanlända som kommit till staden under de senaste åren. De har bland annat deltagit i inkluderingsprojektet DoubleCup som går ut på att aktörer på arbetsmarknaden tar en förutsättningslös fika tillsammans med nyanlända. Dessa möten gjorde att vd:n Pia Brühl Hjort och medarbetarna fick en bättre förståelse för den kompetens som finns och de nyanländas situation.

- Det är så många som vill komma in i samhället och vi kan hjälpa till genom att introducera dem i arbetslivet, kulturen på arbetsplatsen och samtidigt ge dem en chans att få träna på att tala svenska i olika vardagssituationer, säger Pia.

Till följd av detta började Trollhättan Energi under 2016 att ta emot språkpraktikanter runt om i organisationen. Det har lett till kunskapsutbyten och ömsesidigt positiva erfarenheter.

- Jag vill verkligen uppmana fler att ta emot språkpraktikanter. Tänk vilken skillnad vi kan göra tillsammans då! 

Handledarperspektivet

Anna Jonsson är avdelningschef på avdelningen för Vattenutveckling. Hon har nyligen avslutat en tremånadersperiod som handledare för en språkpraktikant från Eritrea. Inför handledarrollen förberedde Anna sig genom att bland annat gå KFS webbutbildning i språkutveckling på arbetsplatsen.

- Tillsammans med HR pratade vi även med medarbetarna om vad vi förväntade oss och planerade lämpliga arbetsuppgifter där språket så mycket som möjligt var i fokus, säger Anna som kan tänka sig att ta emot fler språkpraktikanter i framtiden.

- Det tillför mycket till både gruppen och företaget.

Språkpraktikanten Sari

Sari Alnakchbandi påbörjade sin språkpraktik på Trollhättan Energi i november. Han kommer från Syrien och har en bakgrund inom administration, affärsutveckling och marknadsföring. När han för 3,5 år sedan kom till Sverige lärde han sig svenska genom SFI men när han började studera International business administration vid Högskolan Väst på engelska glömde han efter ett tag bort svenskan.

- Första praktikveckan var svår, men sen kom det tillbaka. Nu har min svenska blivit ännu bättre, säger Sari.

För Sari handlar praktiken inte bara om att lära sig språket, utan även att få in en fot på den svenska arbetsmarknaden och få erfarenhet av arbetskulturen. Han har arbetat i flera länder runt om i världen och märker stora skillnader mot hur det fungerar i Sverige.

- Jag är mycket glad över att få den erfarenheten. Det blir lättare för mig att arbeta i Sverige då.

Vill du också arbeta med språkpraktik?

Vi hjälper gärna dig som medlem att komma igång och arbeta med inkludering och smartare rekrytering. För att sedan skapa de bästa förutsättningarna för en lyckad praktikperiod erbjuder vi våra kostnadsfria utbildningar inom handledning och språkutveckling på arbetsplatsen som du även kan genomföra på distans.  

Har du några frågor?

Conny Larsson

Kontaktperson

Conny Larsson

Projektledare

Telefon: 08-556 009 78

E-post: conny.larsson@sobona.se