​Sänkt serviceavgift från den 1 januari i den nya arbetsgivarorganisationen

Serviceavgiften i den nya arbetsgivarorganisationen kommer att sänkas för KFS medlemmar, från nuvarande 0,30% till 0,25% av medlemsföretagens totalt utbetalda bruttolön föregående år. Den nya avgiften gäller från och med den 1 januari 2018 då KFS och Pacta går samman och skapar en ny arbetsgivarorganisation tillsammans.

- Det är glädjande att vi redan nu kan ge våra medlemmar en så märkbar effekt av samgåendets fördelar. I och med nya samordningsmöjligheter och att vi blir en större och starkare aktör kan vi anpassa avgiften och ändå erbjuda samma goda service och stöd som tidigare, säger Monica Ericsson, vd på KFS.

Förutom serviceavgiften betalar medlemsföretagen en medlemsavgift, vilket utgörs av en fast summa som betalas årsvis (för närvarande 3000 kronor). Förslag finns framtaget som innebär en sänkning även av denna avgift. Den fastställs av den nya föreningens styrelse i början av december.

För mer information kontakta:

Monica Ericsson, vd KFS
Tel: 08-665 009 51
E-post: monica.ericsson@kfs.net


Starkare röst och ännu bättre service

KFS och Pacta går samman den 1 januari 2018 med visionen att samla den affärsmässiga samhällsnyttan i Sverige i en gemensam organisation som stärker medlemsföretagens konkurrenskraft. Den nya organisationen kommer att ha cirka 1100 medlemsföretag som är verksamma i hela Sverige och representerar över 15 branscher. Med affärsmässig samhällsnytta som tydlig identitet och fortsatt starkt medlemsfokus och medlemsinflytande kommer den nya organisationen att stå för än mer professionell och personlig arbetsgivarservice. Konkurrenskraftiga avtal, mer resurser och ökad medlemsnytta ger förutsättningar för medlemsföretagen att fortsätta vara än mer attraktiva arbetsgivare och utföra sina samhällsviktiga uppdrag. Tillsammans blir vi en starkare röst för våra medlemmar.