Introduktion av din nya arbetsgivarorganisation

Välkommen på introduktionsdag om din nya arbetsgivarorganisation den 25 april! Under dagen får du bland annat information om de avtal som finns och vilket stöd och service som erbjuds dig som medlem. Vi välkomnar även dialog och delaktighet kring övriga funderingar om den nya organisationen.