Kompensation för sänkt tjänstepension gäller även tidigare anställda i KFS medlemsföretag

Pacta och SKL har beslutat att de pensionärer som fått sänkt tjänstepension ska kompenseras. De pensionärer som fått tjänstepensionen reducerad 2018 kommer att få en tillfällig kompensation som motsvarar nivån för 2017. Detta gäller även för KFS berörda medlemsföretag och deras före detta medarbetare.

Så här skriver Pacta och SKL i ett pressmeddelande:

– Den nuvarande pensionsöverenskommelsen har inneburit sänkt tjänstepension för tidigare anställda i kommuner, landsting och kommunala företag. För vissa handlar det om en betydande sänkning. Det är en olycklig effekt av ett äldre pensionsavtal som vi slöt med de fackliga organisationerna för över 15 år sedan. SKL har därför beslutat att de pensionärer som drabbats av en sänkning ska få en tillfällig kompensation som innebär att de får 2017 års nivå på sin tjänstepension även under 2018, säger Ulf Olsson, ordförande i Pactas föreningsstyrelse och SKL:s förhandlingsdelegation.

Fakta och bakgrund:

I början av januari fick runt 150 000 pensionärer som tidigare jobbat i kommuner och landsting eller företag inom sektorn, beskedet att deras tjänstepension blir lägre i år än tidigare år. De som berörs är främst personer födda 1937 eller tidigare, men även personer födda 1938-1953 kan beröras.

Tjänstepensionssänkningarna är resultatet av Pensionsöverenskommelsen 02, vars syfte var att säkerställa att tjänstepensioner enligt äldre pensionsavtal inte skulle urholkas vid införandet av nuvarande allmänna pensionssystem.

Sammantaget har pensionsöverenskommelsen fungerat bra och haft avsedd effekt. Sänkningar har förekommit under åren, exempelvis 2010 och 2014, men sänkningarna de åren var inte av samma storlek som för 2018. 

Med anledning av denna oförutsägbara händelse har Pacta och SKL fattat beslut om att tillfälligt kompensera de som drabbas. Den tillfälliga kompensationen gäller personer som med anledning av de så kallade friläggningsbestämmelserna i bl.a. Pensionsöverenskommelse 02 fått besked om sänkt kompletteringspension, vilket är en del av tjänstepensionen, under år 2018.

Vill du veta mer

Erik Lardenäs

Kontaktperson

Erik Lardenäs

Kontaktperson pension och försäkring

Telefon: 08-452 71 81

E-post: erik.lardenas@sobona.se