Nyhet: Utbildning inom inkluderande rekrytering

Sobona erbjuder flera verktyg som stöd för medlemsföretagen att komma igång med och utveckla arbetet med inkluderande kompetensförsörjning. Från och med våren 2019 erbjuds även en webbutbildning och workshop om inkluderande rekrytering med syftet att skapa en gemensam syn på inkludering och mångfald inom ledningsgruppen och på arbetsplatsen.

Bredare rekrytering och mångfald är betydelsefullt i strategisk kompetensförsörjning, särskilt vad gäller bristyrken och generationsväxlingar. En inkluderande arbetsplats välkomnar alla med rätt kompetens. Här ingår till exempel nyanlända, ungdomar, personer som är 55+ och personer med funktionsnedsättning.

Sobona erbjuder sedan tidigare bland annat två handledarutbildningar som stöd för medlemsföretagens inkluderande kompetensförsörjning: en med fokus på introduktion av nyanställda och en annan med fokus på språkutveckling och kultur på arbetsplatsen. Nu kompletteras utbudet med en workshop och webbutbildning om inkluderande rekrytering för att hjälpa medlemsföretagen att få en gemensam syn på inkludering och mångfald inom företagets ledningsgrupp.

Webbutbildningen består av fem moduler som innehåller bland annat
- attraktivitet
- medvetenhet i den egna organisationen
- inventering av behov
- framtagande av en inkluderande kravprofil
- hur du undviker bias och diskriminering i urvalsprocessen
- hur du får personalen att växa och trivas

Läs mer om webbutbildningen här

Workshopen tar en halv dag och genomförs endast företag