Nyhet från och med den 1 januari: Karensavdrag istället för karensdag

Den 1 januari 2019 införs ett karensavdrag istället för en karensdag. Ändringen i avtalen görs till följd av en ändring i Sjuklönelagen som syftar till att självrisken vid sjukdom ska bli mer förutsägbar för arbetstagaren och ge rättvisare förutsättningar arbetstagare emellan. Förutom att ge ett mer jämlikt avdrag till arbetstagare som arbetar koncentrerad arbetstid, stängs också möjligheten att kunna styra avdragets storlek genom att till exempel sjukanmäla sig sent på arbetsdagen.

Karensavdraget ska göras mot intjänad sjuklön för sjuklöneperioden och sjuklön beräknas från dag 1. Karensavdraget ska motsvara 20 % av sjuklönen för en genomsnittlig arbetsvecka. En överenskommelse mellan Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation och berörda fackliga organisationer om beräkningsgrunder för karensavdraget finns nu i kollektivavtalet.

På respektive branschsida finns uppdaterade avtal som börjar gälla från och med 1 januari 2019. Dessutom finns redogörelsetexter kopplat till avtalen som närmare beskriver hur ni som arbetsgivare ska agera. 

Redogörelse för det nya karensavdraget - i detta dokument finns beskrivningar av ändringar som gäller för följande branschavtal: Besöksnäring, Energi, Fastighet och Näringsliv, Flygplatser, Konsult och Service, Musei- och Arkeologisk verksamhet, Parkering, Trafikhuvudmän, Utbildning, VA samt Återvinning.

Redogörelse för det nya karensavdraget - i detta dokument finns beskrivningar av ändringar som gäller för följande branschavtal: Läns- och regionmuseer, Trafik samt Vård och omsorg.

Redogörelse för det nya karensavdraget - Dessa  ändringar gäller för Personlig assistans

Redogörelse för det nya karensavdraget - Dessa ändringar gäller för Avtal om studentmedarbetaranställning

Vill du veta mer

Alexandra Wåhlstedt

Kontaktperson

Alexandra Wåhlstedt

Förhandlare

Telefon: 08-452 75 98

E-post: alexandra.wahlstedt@sobona.se

Monika Lack

Monika Lack

Förhandlare

Telefon: 08-452 71 09

E-post: monika.lack@sobona.se