Renova storsatsar på handledning och introduktion

I branscher där det råder chaufförsbrist måste arbetsgivare se över både hur man rekryterar nya medarbetare och behåller de befintliga. För att lyckas med båda delarna och som ett led i deras företagskulturarbete har återvinningsföretaget Renova valt att satsa på handledning och introduktion. Under en ettårsperiod ska totalt 300 chaufförer gå den handledarutbildning som erbjuds Sobonas medlemsföretag och som förväntas skapa goda effekter i hela organisationen.

– Vi kommer att behöva rekrytera mycket framöver och chaufförerna är våra främsta ambassadörer både för yrket och verksamheten, säger Renovas vd Anders Åström.

Renova är engagerade i Återvinningsuppropet – ett branschupprop för en inkluderande arbetsmarknad – och har tidigare bland annat breddat sin rekryteringsbas genom att ta emot nyanlända praktikanter. Det var inför det arbetet som Renova under 2017 lät verksamhetens gruppledare gå handledarutbildningen för att lära sig hur de bäst introducerar nya medarbetare på arbetsplatsen. I utvärderingen kom förslaget att hela chaufförsstyrkan skulle gå samma utbildning.

– Det handlar egentligen inte bara om introduktion av nyanställda utan även om hur vi är mot varandra och utåt mot våra kunder. Vi har faktabeläggen och vet att sådana här insatser gör skillnad, säger hr-specialisten Sofia Westergaard som presenterade förslaget för ledningen i början av 2018.

Läs mer om våra verktyg på sobona.se/enklarevag

Vill du veta mer?

Conny Larsson

Kontaktperson

Conny Larsson

Projektledare

Telefon: 08-452 72 71

E-post: conny.larsson@sobona.se