arbetare

Detta gör KFS

KFS ger arbetsgivarservice och praktiskt stöd i vardagen för att våra medlemsföretag ska känna sig trygga som arbetsgivare. Vår ledstjärna är medlemsnyttan. KFS ska vara samhällsnyttiga företags självklara val av arbetsgivarservice. Grunden är våra konkurrenskraftiga och anpassade branschavtal.

Vi ger våra medlemmar personlig och professionell service och support i arbetsgivarrollen. Både i de dagliga utmaningarna och i det långsiktiga utvecklingsarbetet. Vår strävan är att medlemsföretagen ska få bättre förutsättningar att vara attraktiva arbetsgivare och kunna bedriva affärsmässig samhällsnytta. 

Personlig arbetsgivarservice

Ett medlemskap i KFS innebär att företaget får en personlig kontaktperson. Varje branschområde har sin egen förhandlare. Läs mer om personlig arbetsgivarservice.

Branschanpassade avtal

Resultatet av vårt arbete är en rad konkurrenskraftiga avtal, som de femton branschavtalen, men också pensionsavtalet PA-KFS 09 och KFS Trygghetsavtal. Läs mer om KFS avtal.

Lokala förhandlingar och centrala tvisteförhandlingar

Förutom centrala förhandlingar bedrivs en stor del av KFS verksamhet ute hos medlemsföretagen. Det kan gälla lokala förhandlingar eller förhandlingar vid övergång från förvaltning till bolag. Uppstår en tvist genomför KFS centrala tvisteförhandlingar och biträder medlemsföretagen ända fram till eventuella domstolsförhandlingar. Läs mer om KFS förhandlingar.

Mallar, verktyg och support

Med hjälp av KFS mallar och verktyg blir det lätt att göra rätt från början. Våra uppdaterade Frågor och svar underlättar vardagsarbetet, liksom modeller för att skapa en bättre arbetsmiljö. KFS sammanställer också lönestatistik för att underlätta lönesättningen. Läs mer om mallar, verktyg och support.

Kommunikation 

KFS kommunikation ska upplevas både lättillgänglig och begriplig, i en kommunikationspalett som ska passa alla. Vi vill på bästa sätt snabbt kunna nå ut – och nå fram - med viktig information, samtidigt som det ska vara lätt för medlemmarna att hitta det de söker. Läs mer om KFS kommunikation.

Mötesplatser och nätverk

För att möjliggöra kommunikation mellan medlemsföretagen erbjuder KFS ett antal arenor, mötesplatser och nätverk. Där kan våra medlemmar mötas för att skapa relationer och låta sig inspireras och lära av varandra. I många sammanhang också få möjlighet att lyssna på intressanta föreläsare. Läs mer om KFS mötesplatser. 

Trygghetsfond och omställningsstöd

KFS har ett eget trygghetsavtal som ger skydd vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Läs mer om KFS Trygghetsfond.

KFS Utbildningar

Att gå en utbildning i KFS regi ska uppfylla medlemsföretagens höga krav på professionell kompetensutveckling, samtidigt som deltagarna får träffa kollegor från arbetsplatser med annan samhällsnyttig verksamhet. Nästan all utbildning ingår i medlemskapet. Läs mer om utbildning.

Inspiration och goda exempel 

Många av KFS medlemsföretag gör strålande insatser som kan inspirera andra, både i och utanför den egna branschen. Det kan handla om hur man förbättrar sin arbetsmiljö eller på olika sätt blir ett hållbart företag. Läs mer om Goda exempel och spaning

Medlemsdialog

KFS styrs av våra medlemmar. Våra medlemsföretags inflytande i branschråd, arbetsgrupper och avtalsförhandlingar ger dig möjlighet att få ditt företags behov tillgodosedda. Dialogen fortsätter under våra besök på medlemsföretagen. Läs mer om medlemsdialogen.

Samverkan

KFS samverkar sedan lång tid inom en rad olika områden och med olika aktörer, för att kunna stärka vårt erbjudande. Vår samverkansstrategi bygger på fyra olika områden. Läs mer om KFS samverkan

Arbetsmiljöfrågor

Tillsammans med medlemsföretagen driver KFS även utvecklingsprojekt som stärker medlemsföretagen i rollen som samhällsnyttiga företag. Läs mer om arbetsmiljö.

Internationellt samarbete -CEEP

KFS är en aktiv medlem inom CEEP, European Centre of Enterprises with Public Participation and of Enterprises of General Economic Interest, som är en organisation för offentliga verksamheter inom EU. Genom KFS medlemskap får medlemsföretagen information om arbetsgivarfrågorna i ett Europaperspektiv och har en chans att påverka. Läs mer om CEEP.