Arbetsmiljö

För att vara en attraktiv arbetsgivare krävs en bra arbetsmiljö. KFS håller sig uppdaterad på de senaste rönen och skapar tillfällen för utbildning, inspiration och utveckling. Vi har också skapat några modeller för att underlätta arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljön ska främja hälsa och en långsiktigt hållbar människa i arbetslivet. Arbetsgivare och arbetstagare har ett delat intresse av att undvika ohälsa och arbetsolyckor som sätter ner arbetsförmågan.

Det behövs både ett gott arbetsklimat och uppmärksamhet på fysiska risker i arbetsmiljön. Många företag väljer också att arbeta med friskvård i olika former.

Som arbetsgivare behöver du känna till de lagar och regler som styr dina åtaganden i arbetsmiljöarbetet. Det krävs också en kunskap om vad som går att göra på arbetsplatsen för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

KFS ger kontinuerligt ut ett Nyhetsbrev om arbetsmiljö som bland annat innehåller goda exempel från vardagen.

Läs mer om Arbetsmiljö.