Inspiration och goda exempel

Många av KFS medlemsföretag gör strålande insatser som kan inspirera andra, både i och utanför den egna branschen. Det kan handla om hur man förbättrar sin arbetsmiljö eller på olika sätt blir ett hållbart företag.

Att bedriva Affärsmässig samhällsnytta ställer mer omfattande krav på företaget än att bara tjäna pengar. Ett samhällsnyttigt företag måste arbeta effektivt och långsiktigt, och vara ett hållbart föredöme inom miljö- och samhällsansvar. 

KFS vill agera förmedlande länk och sprida dessa framgångsberättelser till fler. Goda exempel är en stående punkt på våra events och nätverksträffar.

Vi lyfter också ut fram föredömen och goda berättelser från våra medlemsföretag i reportage och filmer i nyhetsbrev och här på webben. 

Vi gör också mer allmän omvärldsbevakning, som makro- och mikroekonomisk utveckling i Sverige och världen, demografiska strömningar, trender och rapporter om allt från konsumtionsbeteenden till teknisk och digital utveckling samt ledarskapsutveckling. Vi spanar på politiska beslut, nya lagar och andra viktiga händelser samt bidrar med att sålla, tolka och prioritera hur detta kommer att påverka våra medlemsföretag som arbetsgivare.  

Goda exempel från våra medlemsföretag kräver medlemsinlogg