Kommunikation

KFS kommunikation ska upplevas både lättillgänglig och begriplig, i en kommunikationspalett som ska passa alla. Vi vill på bästa sätt snabbt kunna nå ut – och nå fram - med viktig information, samtidigt som det ska vara lätt för medlemmarna att hitta det de söker.

Vår bevakning och information håller våra medlemmar välunderrättade i arbetsgivarrollen. Vi håller reda på och uppdaterar dem på nyheter inom det arbetsrättsliga området - aktuell lagstiftning, nya AD-domar och andra viktiga förutsättningar och spelregler. Informationen sprids i KFS olika kommunikationskanaler.

Stommen i KFS kommunikation är denna webbplats www.kfs.net. Här finns svar på det mesta som en arbetsgivare behöver veta, bland annat avtal, fyllig arbetsgivarinformation, årlig lönestatistik, branschanpassade mallar samt vanliga frågor och svar kring avtal och arbetsgivarfrågor. Förutom ett antal goda exempel. 

Löpande rapportering och informationsspridning sker också i KFS olika fora och arenor som branschråd, personalschefsnätverk och HR-dagar.

KFS övriga kanaler är:

  • Det elektroniska nyhetsbrevet KFS Nyhet – sammanställs ungefär en gång i månaden.
  • Elektroniska KFS Arbetsgivarinformation med nya lagar och förordningar, referat från Arbetsdomstolen och allmänna tips - sammanställs ca sex gånger/år.
  • Nyhetsbrev Arbetsmiljö med information och goda exempel i arbetsmiljöfrågor – sammanställs cirka  tio gånger om året.  
  • Som fördjupning gör vi ett antal publikationer som finns nerladdningsbara som PDF här på webbplatsen. Många publikationer trycks, för att kunna dela ut något på exempelvis mässor. 
  • För att snabbt nå ut och locka till besök på webbplatsen, lägger vi ut blänkare om våra nyheter, reportage och inbjudningar till våra arrangemang på sociala medier - KFS företagssidor på Facebook, Linkedin och Twitter. Det gör också informationen lättare att sprida till/dela med andra. 
  • För att nå ut till fler - och hålla dem levande under längre tid - webbstreamas våra arrangemang. Sändningarna läggs ut på Youtube, kopplat till webbplatsen antingen publikt eller via medlemsinloggning.
  • Vi gör också kortare informationsfilmer och webbföredrag, exempelvis för att lyfta fram goda exempel.