Trygghetsfond och omställningsstöd

KFS Trygghetsfond och omställningsstöd träder in vid personalneddragningar.

Kollektivavtalsstiftelsen KFS-företagens Trygghetsfond ger omställningsstöd till medlemsföretagens medarbetare som blivit, eller riskerar att bli, arbetslösa på grund av arbetsbrist, och ger dem chans till ny sysselsättning utifrån principen ”hjälp till självhjälp”.

KFS Trygghetsfond erbjuder personlig rådgivning och ekonomiskt stöd. Stödet är individuellt och behovsanpassat.

KFS Trygghetsfond är ett partssammansatt beslutsorgan och gör avsättning till kollektivavtalsstiftelsen. Avgiften är  0,25 % av företagets bruttolönesumma.

Läs mer på Trygghetsfondens egna webbplats

Har du några frågor?

Johan Frisö

Kontaktperson

Johan Frisö

Rådgivare KFS Trygghetsfond

Telefon: 08-556 009 75

E-post: johan.friso@kfs.net