CEEP CSR Label

CEEP CSR Label är en europeisk utmärkelse som beviljas företag som framgångsrikt lyckats integrera CSR i sin verksamhet. Etiketten visar att man är ett företag som tar socialt och etiskt ansvar. Hittills har tre medlemsföretag lyckats få etiketten för sitt utmärkta arbete med CSR: Stockholm Vatten, Fyrishov och Kraftringen. 2018 hålls CEEP CSR Label-ceremonin i Stockholm den 11 december. Ansökan görs i två steg där man börjar med en självbedömning via ett verktyg på nätet. Den öppnar den 1 februari 2018 och sista dag för självbedömning är den 25/5.

Som ett led i vårt arbete med affärsmässig samhällsnytta har KFS valt att stötta våra medlemsföretag i sitt sociala samhällsansvar, s k Corporate Social Responsibility, CSR. Det handlar om ett företags samlade strategi i att ta ansvar för att bidra till samhällsnyttan i en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar riktning.

Ett bra verktyg är utmärkelsen CEEP CSR Label, den enda CSR-utmärkelsen på europeisk nivå, utformad för företag som levererar samhällsnyttiga tjänster. Ansökan kräver ett gediget arbete och en jury gör slutligen bedömningen vilka företag som belönas med en Label. Endast företag som kunnat bevisa att de strävar efter en mycket hög standard inom sitt CSR-arbete, tar stort ansvar för sin verksamhets sociala och miljömässiga påverkan och gör mer än att bara leverera samhällsnyttiga tjänster kan erhålla utmärkelsen. 

Ansökan görs i två steg. Först en självbedömning via ett verktyg på nätet. OBS! Den öppnar den 1 februari 2018 och sista dag för självbedömning är den 25/5. Om företaget blir godkänt görs en formell ansökan som bedöms av externa experter i Europa.

 

Efter en framgångsrik självbedömning (med 70% poäng eller högre) kan du gå vidare skicka filen för utvärdering som görs av externa experter.

Företagen kommer att väljas ut av en oberoende jury och utmärkelserna kommer att delas ut under en ceremoni med kamrater från hela Europa.

Tiden det tar att genomföra självbedömningstestet är ca 30 minuter.

7 goda skäl att ansöka (källa http://csr.ceep.eu/)

  1. Ökad image med en europeisk utmärkelse/label
  2. Bidrar till företagets marknadsföring
  3. Ökad attraktionskraft och stolthet hos medarbetare
  4. Kvalitetsstämpel på hur man arbetar med CSR
  5. Ökad medvetenhet om företagets framgång på europeisk nivå
  6. Erfarenhetsubyte på europeisk nivå
  7. Få en mätbarhet och möjlighet att jämföra sina CSR-aktiviteter

Till CEEP CSR Labels webb med självbedömningstest (öppnar 1 februari 2018)

Flera av KFS medlemsföretag har fått CEEP CSR Label

2016 fick Stockholm Vatten AB, Fyrishov AB och Kraftringen AB CEEP CSR Label

2014 lyckades två medlemsföretag passera nålsögat - Stockholm Vatten AB och Fyrishov AB.

2012 blev KFS medlemsföretag Stockholm Vatten AB det första svenska företag som klarade kvalifikationerna.