Arbetsförmedlingen

För att underlätta inkluderingsarbetet har vi inlett ett samarbete med Arbetsförmedlingen. Samarbetet ska ge Sobonas medlemsföretag en möjlighet att hitta lokala kontaktvägar in till Arbetsförmedlingen, och arbetssökande möjlighet att komma in på arbetsmarknaden genom Arbetsförmedlingens kontakt med medlemsföretagen.

Det ska även skapas lokala och regionala relationer för att utveckla samarbetet som underlättar för våra medlemsföretag att tillsätta praktikplatser och yrkesintroduktionsanställningar. Förhoppningen är även att tydliggöra ansvarsområden avseende vem som gör vad, och att hitta rätt kontaktvägar för att upprätta en konsekvent och tydlig dialog mellan medlemsföretagen och Arbetsförmedlingen.

''Det finns en enorm kompetens bland utrikesfödda inom bristyrken''.
Läs intervjun med Jens Rothman här

Ta del av filmerna nedan för att se hur några av våra medlemsföretag har lyckats med sina satsningar kring inkluderande kompetensförsörjning med stöd från bland annat Arbetsförmedlingen och Sobona. 

Vill du veta mer?

Conny Larsson

Conny Larsson

Projektledare

Telefon: 08-452 72 71

E-post: conny.larsson@sobona.se