Arbetsmodeller

Våra arbetsmodeller skapar trygghet genom att ge helhetsperspektiv.

Våra arbetsmodeller för kompetensförsörjning utgår ifrån medlemsföretagens behov och dagliga verksamhet. De visar på ett tydligt sätt hur processen ser ut på ett övergripande plan. Modellerna visar när olika verktyg såsom praktik, språkutbild­ning och yrkeskompetensbedömning är extra bra att använda samt vilka aktörer man ska vända sig till för att få hjälp i de olika stegen. Det blir även tydligt att företagen kan använda de processer och den kompe­tens som redan finns på företagets HR-avdelning.

Har du några frågor?

Conny Larsson

Kontaktperson

Conny Larsson

Projektledare

Telefon: 08-452 72 71

E-post: conny.larsson@sobona.se