Återvinningsuppropet 2018

För ett inkluderande samhälle

''Det är viktigt att vi är långsiktigt strategiska i vår rekrytering''
Ida Blomqvist, renhållningschef på Borab

''Det ligger i vårt DNA att jobba för hållbarhet i alla perspektiv''
Anders Åström, vd på Renova

''Min erfarenhet är att mångfald berikar en verksamhet – det handlar om att olika bakgrunder, kön och ålder etc ger en ökad spänst och dynamik''
Thomas Nylund, förbundsdirektör på Gästrike Återvinnare

''Nyanlända kan bidra med kulturella erfarenheter som gör det lättare att nå fram och möta kunder med rätt information om avfallshantering''
Weine Wiqvist, vd på Avfall Sverige

''Det finns en enorm kompetens bland utrikesfödda inom bristyrken''
Jens Rothman, Sobonas kontaktperson på Arbetsförmedlingen för Sverige Tillsammans