Borab

BORAB: Ingen mår bra av utanförskap

Dan-Erik Nordin, VD på BORAB (Bollnäs Ovanåkers Renhållnings AB): Tillsammans tar vi vara på kompetens och säkrar framtida rekryteringsbehov, är vi många som hjälper till bidrar det i förlängningen till ett bättre och mer tolerant samhälle.

Varför står Borab bakom uppropet?

Vi är ett kommunalägt bolag som jobbar för samhällsnyttan och ett hållbart samhälle. Det innebär också ett socialt ansvar där vi tillsammans måste hjälpas åt med att få ungdomsarbetslösa, nyanlända och funktionshindrade in i arbetslivet.

Varför är det viktigt för återvinning att satsa på praktikplatser för nyanlända?

Ingen mår bra av ett utanförskap. Det är väldigt viktigt att vi är kreativa och långsiktigt strategisk i vårt arbete med mångfald i rekryteringen, vilket ska spegla vårt samhälle. Vi tar till vara på kompetens, säkrar resurser och framtida rekryteringsbehov.

Vad kan du och bolaget bidra med?

Vi bidrar med att våga se möjligheter och välkomna alla. Är vi många som hjälper till bidrar det i förlängningen till ett bättre och mer tolerant samhälle.

Vilket är ditt bästa tips för att komma igång?

Ett nära samarbete med arbetsmarknadsenheten på orten har varit viktig för oss. Vi har blivit en resurs för varandra. Tillsammans har vi rekryterat vikarier och tagit fram praktikplatser för ungdomsarbetslösa, nyanlända och funktionsnedsatta.

Har ni erbjudit praktikplatser för nyanlända och hur fungerade det?

Vi har idag två nyanlända hos oss. En genom kompetensförsörjningsprojektet. Högt utbildad och intresserad ger han oss en ny dimension i det dagliga arbetet, liksom i ett nytt projekt för information om avfallshantering i vardagen, till nyanlända i våra kommuner. Vi har också en nyanländ på praktik över sommaren i samband med att han går SFI. Vår förhoppning är att få behålla honom i höst. I första hand genom ett instegsjobb. Allt har fungerat väldigt bra.

Anmäl dig till Återvinningsuppropet här