Conny Larsson

Hur fungerar Återvinningsuppropet?

KFS har tillsammans med branschråd Återvinning startat Återvinningsuppropet som innebär att så många som möjligt inom branschen ska ta emot minst en nyanländ praktikant under året. Conny Larsson är projektledare på KFS och bistår med stöd i uppstartsprocessen för att underlätta att ta emot en eller flera praktikanter.

Vilket stöd kan KFS ge, konkret?

Många har redan kommit långt i sitt inkluderingsarbete - det ser olika ut på olika företag. Vårt stöd innefattar alltifrån ett informationsmöte med ledningsgrupp och HR, stöd i att etablera nödvändiga kontakter, främst till Arbetsförmedlingen, eller en halvdagsworkshop kring inkludering. KFS har också tagit fram konkreta verktyg och informationsmaterial och vi förbereder nu även en utbildning i handledning eftersom vi märker att det finns behov av det hos våra medlemsföretag. 

Vad är det man förbinder sig att göra om man anmäler sig till uppropet?

Man förbinder sig till att vara en del av ett inkluderande arbetsliv. Visionen är att varje återvinningsbolag inom KFS tar emot en nyanländ praktikant under året. Oavsett praktikform och oavsett längd på praktiken är målet att varje återvinningsbolag ska ta minst emot en praktikant. 

Hur går det till att anmäla sig till uppropet? 

Man skickar in en anmälan via vår webbplats. Direkt efter det tar KFS den första kontakten med medlemsföretaget för att undersöka vilka behov av stöd som finns. Kanske har man redan processen igång och har praktikanter på plats och då ska man självklart anmäla sig ändå. Eller så befinner man sig i uppstartsskedet och behöver konkreta verktyg för att komma igång. Vi ger stöd hela vägen. 

Alla medlemsföretag som anmäler sig till Återvinningsuppropet presenteras med företagsnamnet på KFS webbplats. Vi är stolta över att lyfta fram er som goda exempel.

Har du några frågor?

Conny Larsson

Kontaktperson

Conny Larsson

Projektledare

Telefon: 08-556 009 78

E-post: conny.larsson@sobona.se