Energiuppropet

För ett inkluderande samhälle

Energiuppropet är energibranschens upprop kring att rekryterare smartare. Det är ett initiativ för att lyfta frågan genom att dela med sig av exempel från verkligheten och röster från medlemsföretagen. Till sin hjälp har de använt KFS verktyg för en inkluderande arbetsmarknad.

 

Sylvia Michel, Tomas Eriksson, Monika Söderlund Andreasson

”Om varje energibolag tar emot en nyanländ praktikant blir det över 200 praktikplatser – vilken kraft!”
Sylvia Michel, vd, Kraftringen Energi AB, och branschrådsordförande

”Att få möjlighet att få komma in på en arbetsplats, träffa nya arbetskamrater och få känna på vår arbetskultur är ju grunden att ge en ny start i livet.”
Tomas Eriksson, vd, Affärsverken

”I ett mångkulturellt Sverige behövs kompetens från olika kulturer för att vi ska kunna möta dagens och morgon­dagens kunder på ett bra sätt.”
Monika Söderlund Andreasson, vd, Sollentuna Energi & Miljö


Tomas Ulväng, Ulrica Nordemar, Magnus Hemmingsson

”För branschen är det även en fråga om att säkra resurser. Viss kompetens är mycket svår att få tag i idag!”
Tomas Ulväng, vd, Ena Energi

”Det viktigaste för oss är att väcka, inspirera och stötta framför allt de mindre och medelstora företagen – det är den grupp som dominerar bland våra totalt 400 medlemmar.”
Ulrica Nordemar, ansvarig för kompetenförsörjning, Energiföretagen

”Energibranschen har inte råd att inte ta till vara på den kompetens som finns.”
Magnus Hemmingsson, vd, Mälarenergi AB

 


''Det finns en enorm kompetens bland utrikesfödda inom bristyrken men också akademiker som arbetsförmedlingen har fått särskilda uppdrag att arbeta med.''
Jens Rothman, kontaktperson Sverige Tillsammans, Arbetsförmedlingen

”Branschen behöver bli mer öppen för olikheter, vilket ökar vår attraktionskraft som arbetsgivare
Eva Lindberg, HR-chef, Skellefteå Kraft

Har du några frågor?

Conny Larsson

Kontaktperson

Conny Larsson

Projektledare

Telefon: 08-556 009 78

E-post: conny.larsson@sobona.se