Energiuppropet

För ett inkluderande samhälle

Energiuppropet är energibranschens upprop kring att rekrytera smartare. Det är ett initiativ för att lyfta frågan genom att dela med sig av exempel från verkligheten och röster från medlemsföretagen. Till sin hjälp har de använt Sobonas verktyg för en inkluderande arbetsmarknad.

 


''Alla unga vet vad en influencer gör men inte en ingenjör – det vill vi ändra på''
Christian Schwartz, vd på Mölndal Energi samt branschrådsordförande

''Det är värdefullt att den mångfald som finns i samhället återfinns i organisationen''
Anneli Sjömark, vd på Luleå Energi

''Vi behöver arbeta inkluderande,utmana de normer och strukturer som finns och se bredare på var vi hittar vår kompetens''
Sezgin Kadir, vd och koncernchef på Kraftringen

''Det blir en win-win situation för alla inblandade när vi rekryterar bredare''
Björn Wolgast, vd på Uddevalla Energi

''För branschen är det även en fråga om att säkra resurser. Viss kompetens är mycket svår att få tag i idag!''
Tomas Eriksson, vd på Affärsverken i Karlskrona

''Det viktigaste för oss är att väcka, inspirera och stötta framför allt de mindre och medelstora företagen – det är den grupp som dominerar bland våra totalt 400 medlemmar''
Elin Fellers, Projektkoordinator - Välutbildade nyanlända på Energiföretagen

''Energibranschen har inte råd att inte ta vara på den kompetens som finns''
Niklas Gunnar, vd på Mälarenergi AB

''Se möjligheterna att ta nytta av den kompentens som finns hos de nyanlända''
Per Allerth, vd på Västervik Miljö & Energi

''Det finns en enorm kompetens bland utrikesfödda inom bristyrken''
Jens Rothman, Sobonas kontaktperson på Arbetsförmedlingen för Sverige Tillsammans

Har du några frågor?

Conny Larsson

Kontaktperson

Conny Larsson

Projektledare

Telefon: 08-452 72 71

E-post: conny.larsson@sobona.se