Tomas Eriksson

Affärsverken: Grunden för en ny start i livet

- Att få möjlighet att få komma in på en arbetsplats, träffa nya arbetskamrater
och få känna på vår arbetskultur är ju grunden att ge en ny start i livet, säger Tomas Eriksson, VD på Affärsverken.

Varför är det viktigt för energibranschen att satsa på praktikplatser för nyanlända?

Att komma till ett helt annat land där det är en helt ny kultur är inte enkelt. Att få möjlighet att få komma in på en arbetsplats, träffa nya arbetskamrater och få känna på vår arbetskultur är ju grunden att ge en ny start i livet. Ge chansen att förstå vad som krävs för att klara av våra villkor. Få kontakt med svenska arbetsplatser är viktigt för att få nytt fotfäste i ett nytt land.

Vad kan du och bolaget bidra med?

I hela bolaget finns det möjlighet till praktikplatser. De som har specialkompetenser kan vi matcha med våra funktioner. Många nyanlända har utbildning och erfarenheter som vi behöver och då kan vi vara en injektion för att vilja lära sig språket och de särskilda förutsättningar som gäller i Sverige. Vi kan bidra med att ge energi och kraft till de som kommer att vilja utbilda sig vidare för att kunna få ett nytt arbete och själva kunna försörja sig.

Vilket är ditt bästa tips för att komma igång?

Börja med att diskutera detta i ledningsgruppen och ta ett aktivt beslut att komma igång. Gör en inventering i organisationen om var ni kan placera praktikanterna och gör en plan. Utse handledare och utbilda dessa, gärna tillsammans med KFS. Kommunicera i hela organisationen. Tala om varför ni gör detta.Har ni erbjudit praktikplatser förnyanlända och hur fungerade det? Vi har diskussioner med Arbetsförmedlingen och väntar på att få praktikanter därifrån. I sommar har vi haft ett 50 tal sommarjobbare, främst ungdomar, och det fungerar jättebra.