Tomas Ena

ENA Energi: För branschen är det en fråga om att säkra resurser

- Ett samhälle mår inte bra av utanförskap - därför står vi bakom Energiuppropet. Om vi som företag kan hjälpa till att få människor växa genom att hjälpa dem med meningsfulla arbetsuppgifter så gör jag gärna det, säger Tomas Ulväng, vd på Ena Energi som ställer sig bakom Energiuppropet.

Varför står ENA Energi bakom uppropet?

Det är otroligt viktigt att vi alla hjälps åt med att integrera de nyanlända, och ett av det bästa sätten är att erbjuda praktikplatser. Att vara utanför arbetsmarknaden blir destruktivt för en individ vilket till slut till slut leder till passivitet och utanförskap. Om vi som företag kan hjälpa till att få människor växa genom att hjälpa dem med meningsfulla arbetsuppgifter så gör jag gärna det.

Varför är det viktigt för energibranschen att satsa på praktikplatser för nyanlända?

Det är viktigt att vi hjälps åt eftersom ett samhälle mår inte bra av utanförskap. Tyvärr tycker jag att vi som samhälle till viss del har misslyckats med vårt integrationsarbete och istället för bli bitter över det är jag gärna med och förbättrar. För branschen är det även en fråga om att säkra resurser. Viss kompetens är mycket svår att få tag i idag!

Vad kan du och bolaget bidra med?

Som ett första steg är jag gärna med och stödjer Energiupproret genom att starta processen för att kunna ta emot praktikanter.

Vilket är ditt bästa tips för att komma igång?

Genom att lyfta frågan om vårt ansvar som företag. Energiuppropet är en mycket bra start!

Har ni erbjudit praktikplatser för nyanlända och hur fungerade det?

Nej det har vi ännu inte utan vi har hittills tagit emot ungdomspraktikanter, vi jobbar nära skolan.