Ulrica Nordemar

Energiföretagen: Vi går på offensiven!

Det viktigaste för oss är att väcka, inspirera och stötta framför allt de mindre och medelstora företagen – det är den grupp som dominerar bland våra totalt 400 medlemmar, säger Ulrica Nordemar på Energiföretagen.

Varför är det viktigt för Energibranschen att satsa på praktikplatser för nyanlända?

Likt övrig industri, som lider brist på tekniker och ingen­jörer, har enbart energibranschen behov av att rekrytera 2 600 personer inom området under en treårsperiod. Det är så stora kompetenstal som utbildningssystemet inte kan leverera. För att ta till vara och synliggöra den kompetens som de välutbildade nyanlända besitter så behövs praktikplatser. KFS Energiupprop tillsammans med Energiföretagen och EFA:s arbete är bra exempel på hur man kan stödja kompetensförsörjning i energibranschen. Vi är glada åt den trepartsöverenskommelse som EFA träffat. Överenskommelsen ligger till grund för att bran­schen tilldelades 1 miljon av allmänna medel för att aktivt sprida information och kunskap kring hur branschen kan ta tillvara på välutbildade nyanlända i sin kompetensför­sörjning. Vi går på offensiven!

Vad kan Energiföretagen stödja  företagen med? 

Det viktigaste för oss är att väcka, inspirera och stötta fram­för allt de mindre och medelstora företagen – det är den grupp som dominerar bland våra totalt 400 medlemmar. De största medlemsföretagen har resurser och kunskap att själva driva frågan. Branschens företag har tillsammans med Arbetsförmed­lingen utformat en matchningsmodell för att underlätta rekryteringsprocessen av nyanlända för våra medlemmar. Jag hoppas att så många av våra medlemmar som möjligt inspireras av möjligheten att rekrytera nyanlända. 

Vilket är ert bästa tips för att komma igång? 

Väck frågan internt och ta del av vårt informations­material om välutbildade inom energibranschen: www.energiforetagen.se.