Sylvia Michel

Kraftringen Energi: Som kommunägt bolag kan vi göra skillnad

Sylvia Michel, vd på Kraftringen Energi AB och branschrådsordförande, står bakom Energiuppropet. På Kraftringen har man kommit igång med praktikplatser och hon tror att det kommer att bli flera platser under året. Här svarar hon på några frågor om uppropet:

Varför är det viktigt för energibranschen att satsa på praktikplatser för nyanlända?
Som kommunägt energibolag har vi en viktig roll som aktör i omställningen till ett hållbart samhälle. Det inkluderar även bl a ett socialt ansvar och det i sin tur innebär att arbeta med mångfaldsfrågor och öppna upp och ge möjligheter för nyanlända att introduceras till den svenska arbetsmarknaden. Praktikplatser är ett av många sätt att jobba med inkludering.

Vad kan du och bolaget bidra med?
Vi, precis som flertalet av våra andra branschkollegor står inför en stor generations- och kompetensväxling. Vi har redan idag ett stort rekryteringsbehov de närmaste åren av bl a montörer men också elkraftsingenjörer och personal i kundservice som talar andra språk för att kunna möta nya kundgrupper. Dessutom har vi årligen ca 10–12 pensionsavgångar.

Vilket är ditt bästa tips för att komma igång?
Praktikplatser går säkerligen att ordna, utmaningen är att frigöra handledarresurser, validering av kunskaper behövs och stärkta språkkunskaper. Löser man detta har man kommit en bra bit.

Har ni erbjudit praktikplatser för nyanlända och hur fungerade det?
Vi har tagit värdefulla lärdomar och samlat på oss erfarenheter från arbetet under 2016 som vi nu tar med oss i det fortsatta arbetet. En förhållandevis liten arbetsinsats gav stor genomslagskraft och stärker oss, individen samt vårt hållbarhetsarbete. Se filmen om oss på Kraftringen och vår praktikant Basel Taleb på www.kfs.net/enklarevag.