Magnus Hemmingsson

Mälarenergi: Vi har inte råd att att inte ta till vara på den kompetens som finns

Varför står Mälarenergi AB bakom  uppropet?

Det är en kompetensförsörjningsfråga för hela branschen. Vi står bakom uppropet då det är viktigt för hela branschen att ta till vara på den kompetens som finns. Att det sedan samtidigt kan bidra till en lyckosam integration genom  arbetsmarkandskoppling är också en viktig faktor, utbild­ning och jobb motverkar utanförskap och segregering.

Varför är det viktigt för energibranschen att satsa på praktikplatser för nyanlända?

Energibranschen har inte råd att inte ta till vara på den kompetens som finns då hela branschen står inför tuffa  utmaningar i att få tag på den kompetens som efterfrågas. Genom en praktik skapar vi möjligheter för att hitta den kompetensen som efterfrågas och har vi själva inte möjlig­het att anställa så har vi bidragit till att de som gör praktik har fått med sig värdefulla erfarenheter och en referens vil­ket gör att det är lättare att ta sig in på arbetsmarknaden. 

Vad kan du och bolaget bidra med?

Vi kan bland annat bidra med praktikplatser som leder till värdefull erfarenhet och skapar en referens som bidrar till att det blir enklare att ta sig in på arbetsmarknaden. Genom praktiken medverkar till att skapa förutsättningar till en lyckosam integration genom arbetsmarkandskoppling vilket bidar till att motverka utanförskap och segregering.

Vilket är ditt bästa tips för att komma igång?

Vi är precis i startgroparna för att köra en pilot under hösten med ett praktikupplägg tillsammans med en lokal aktör. Tipset är att utgå från behoven och förutsättningarna som finns hos er och försöka hitta en form som passar kompetens­behoven och organisationen. Vi tror att en nyckelfaktor är att ha en tydlig struktur kring hur organisationen ska jobba framförallt med praktik­delen och utifrån det bygga vidare på de lärdomar man får kring vad som fungerar bra och mindre bra. Men det är ett lärande för oss och vi är väldigt ödmjuka för att vi behöver testa oss fram för att hitta formen som är mest lämpad utifrån våra behov och förutsättningar.

Har ni erbjudit praktikplatser för nyanlända och hur fungerade det?

Vi har haft någon enstaka praktikant inne och det har fungerat bra men i och med att denna praktik startade  relativt nyligen har vi inte gjort någon utförlig utvärdering ännu. Vi hoppas kunna erbjuda fler platser under hösten inom ramen för vår pilot.