Eva Lindberg

Skellefteå Kraft: Branschen behöver bli mer öppen för olikheter, vilket ökar vår attraktionskraft som arbetsgivare

Eva Lindberg, HR-chef på Skellefteå Kraft, svarar på frågor om Energiuppropet.

Varför är det viktigt för energibranschen att satsa på praktikplatser för nyanlända?

Det finns flera anledningar, till exempel att vi har en heterogen kundbas och mångfald hos våra medarbetare ökar förståelsen för olika kunders behov och ger oss ökande chanser till att finna nya affärsmöjligheter.

Det är också viktigt att vi som bransch breddar vår rekryteringsbas så att vi ökar våra chanser att hitta rätt kompetens. Branschen behöver också bli mer öppen för olikheter vilket ökar vår attraktionskraft som arbetsgivare.

Diversifierade grupper avseende exempelvis ålder, kön, etnicitet, erfarenhet och utbildning har förutsättningar att prestera bättre och vara mer kreativa, dynamiska och flexibla. Detta då uppgifter, problem och andra lösningar granskas ur fler perspektiv.

Vad kan du och bolaget bidra med?

Skellefteå Kraft kan bidra med intressanta arbetsuppgifter i en kreativ och stimulerande miljö. Vi står inför en tid med förändringar där man har möjlighet att vara med och påverka företagets framtida inriktning och verksamhet

Vilket är ditt bästa tips för att komma igång?

Våga prova, det mesta går att lösa men man måste våga prova.

Har ni erbjudit praktikplatser för nyanlända och hur fungerade det?

Vi har tagit emot ett par nyanlända på praktik de senaste åren men vill gärna att de ska bli fler och en mer självklar del i arbetet tillsammans med alla andra praktikformer vi erbjuder. Det har fungerat bra även om språket naturligtvis är en utmaning, både för praktikanten och för handledaren och arbetsgruppen.