Språkparlör för nyanlända energiexperter

KFS medlemsföretag Kraftringen har tagit fram en språkparlör för att underlätta introduktionen av arbetstagare med bakgrund i Mellanöstern, som är nyanlända i Sverige.

KFS medlemsföretag Kraftringen har tagit fram en språkparlör för att underlätta introduktionen av arbetstagare med bakgrund i Mellanöstern, som är nyanlända i Sverige.

Energibranschen står inför ett stort behov av att rekrytera experter med branscherfarenheter av olika slag och behöver därför bredda sin rekryteringsbas. För att underlätta integrationen av nyanlända arbetstagare har Kraftringen tagit fram en svensk-engelsk-arabisk parlör. Språkparlören innehåller några av de ord och begrepp som används i energibranschen, och riktar sig till nyanlända arbetstagare med bakgrund i Mellanöstern.