Inkluderingsworkshop

Skapar en gemensam syn i ledningsgruppen kring in­kludering och mångfald.

Att arbeta med bredare rekrytering och mångfald på en arbetsplats är betydelsefulla delar i den strategiska kompetensförsörjningen framöver, inte minst i branscher med brist yrken och generationsväxlingar. En inkluderande arbetsplats välkomnar alla som har rätt kompetens. Här ingår till exempel nyanlända, ung­domar, 55+ och personer med funktionsnedsättning.

Som ett stöd i att lyfta frågan om inkluderande rekryte­ring hos våra medlemsföretag och specifikt ledningsgrup­per har vi tagit fram en halvdags workshop kring inkludering. Målet med workshopen är att få till en samsyn och en gemensam handlingsplan för hur just din verksamhet tar nästa steg.

Har du några frågor?

Conny Larsson

Kontaktperson

Conny Larsson

Projektledare

Telefon: 08-452 72 71

E-post: conny.larsson@sobona.se