Tekniksprånget och Jobbsprånget

Tekniksprånget

Samverkansprojektet Tekniksprånget drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) och syftar till att inspirera fler unga till att läsa och slutföra en högre teknisk utbildning genom att praktik. Att ta emot praktikanter ger även arbetsgivaren chansen att visa sig som en attraktiv arbetsplats och övertyga ungdomarna om att ingenjörsyrket verkligen är intressant.

Jobbsprånget

Jobbsprånget är ett fyra månader långt praktikprogram för nyanlända akademiker. Jobbsprånget matchar kompetensen och erfarenheten hos nyanlända akademiker med behovet som finns hos medverkande arbetsgivare. Genom praktiken skapas nya kontakter, förutsättningar för kompetensvalidering och möjligheten att fylla kompetensgap hos arbetsgivaren med resurser som idag står utanför arbetsmarknaden.

Har du några frågor?

Conny Larsson

Kontaktperson

Conny Larsson

Projektledare

Telefon: 08-452 72 71

E-post: conny.larsson@sobona.se