Sverige Tillsammans

För att underlätta inkluderingsarbetet har vi inlett ett samarbete med Arbetsförmedlingen inom ramen för Sverige Tillsammans. Samarbetet ska ge KFS/Pactas medlemsföretag en möjlighet att hitta lokala kontaktvägar in till Arbetsförmedlingen, och arbetssökande möjlighet att komma in på arbetsmarknaden genom Arbetsförmedlingens kontakt med medlemsföretagen.

Det ska även skapas lokala och regionala relationer för att utveckla samarbetet som underlättar för våra medlemsföretag att tillsätta praktikplatser och yrkesintroduktionsanställningar. Förhoppningen är även att tydliggöra ansvarsområden avseende vem som gör vad, och att hitta rätt kontaktvägar för att upprätta en konsekvent och tydlig dialog mellan medlemsföretagen och Arbetsförmedlingen.

Film: Så lyckades vårt medlemsföretag Famntaget Omsorg med sin rekrytering med hjälp av lokal kontakt på Arbetsförmedlingen

Kontaktperson för Sverige Tillsammans

Jens Rothman, Arbetsförmedlingen
010-487 30 68
jens.rothman@arbetsformedlingen.se

Vill du veta mer?

Conny Larsson

Conny Larsson

Projektledare

Telefon: 08-452 72 71

E-post: conny.larsson@sobona.se