Tips och råd

Ta del av tips och råd från medlemsföretag och andra engagerade, och låt dig inspireras av deras initiativ.

Språkparlör

Vårt medlemsföretag Kraftringen har tagit fram en språkparlör för att underlätta introduktionen av arbetstagare med bakgrund i Mellanöstern, som är nyanlända i Sverige. Läs mer om parlören >

Commitment Skåne

Commitment Skåne är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, företag, organisationer och universitet i Skåne. Samarbetets långsiktiga mål är att få organisationer att samarbeta för att hitta det enklaste och mest effektiva sättet att korta ned nyanländas arbetslöshet. Det här innebär samarbetet >

Energiföretagen Sverige

Branschens stora rekryteringsbehov skulle kunna lindras om vi hittade vägar att rekrytera nyanlända med rätt kompetens. Energiföretagen arbetar därför aktivt med dessa frågor, tillsammans med olika myndigheter, aktörer och med medlemsföretagen. Läs mer här >

Språkparlör energibranschen

Till Energiföretagens språkparlör >

 

GR regionala snabbspår

Pilotprojektet Regionalt snabbspår för VA-ingenjörer syftade till att matcha kommunernas kompetensbehov med den kompetens som finns hos ingenjörer som är nya i Sverige. Så gick projektet >

Jobbsprånget

Jobbsprånget är en fyramånaderspraktik, som hjälper nyanlända med utbildning inom ingenjör, teknik, ekonomi eller affärer att komma i kontakt med arbetsgivare som söker deras kompetens. Läs mer om upplägget >

Korta Vägen

Korta vägen är en utbildning för nyanlända med akademisk examen eller minst tre års akademiska studier från hemlandet. Utbildningen ökar kraftigt deltagarens chanser att få ett arbete inom vederbörandes område, och förbereder även inför högskolestudier. Så går det till >

Yrkesdörren

Yrkesdörrens syfte är att underlätta för etablerade och nya svenskar att mötas och knyta kontakt med varandra. Initiativtagaren Axfoundations mål är att skapa ett öppet, tillitsfullt och inkluderande samhälle. Läs mer och öppna nya dörrar >