Vattenuppropet

För ett inkluderande samhälle

Vattenuppropet är VA-branschens upprop kring att rekryterare smartare. Det är ett initiativ för att lyfta frågan genom att dela med sig av exempel från verkligheten och röster från medlemsföretagen. Till sin hjälp har de använt KFS verktyg för en inkluderande arbetsmarknad.

 

Bilder på vd:ar på företag som är anslutna till Vattenuppropet

”Uppropet är viktigt för oss som bolag genom att det lyfter frågan kring framtidens kompetensbehov och betydelsen av mångfald”
Tomas Blomqvist, vd, Vakin

”Nyanlända har kunskaper och erfarenheter som våra bolag behöver. Vi måste få till ett förändrat arbetssätt och strategier för rekryteringsprocessen. Praktikplatser för nyanlända är ett bra verktyg.”
Lena Blad, vd, Gästrike Vatten

”Praktikplatser vilket ger en branschkännedom och accelererad språkutveckling. I förlängningen anställningar eller referenser.”
Anders Åström, vd, Gryaab

 

Vi har idag ett stort rekryteringsbehov av erfarna personer med VA-kompetens. Att ta tillvara på nyanlända personer med denna kompetens ser vi som en win win-situation.
Anna Linusson, vd, Svenskt Vatten

''Det finns en enorm kompetens bland utrikesfödda inom bristyrken men också akademiker som arbetsförmedlingen har fått särskilda uppdrag att arbeta med.''
Jens Rothman, kontaktperson Sverige Tillsammans, Arbetsförmedlingen

Har du några frågor?

Conny Larsson

Kontaktperson

Conny Larsson

Projektledare

Telefon: 08-556 009 78

E-post: conny.larsson@sobona.se