Vattenuppropet 2018

För ett inkluderande samhälle

''Det är helt enkelt en smart win-win att kombinera ett stort rekryteringsbehov med ett behov hos nyanlända att komma in på arbetsmarknaden''
Sigrid De Geyter, vd på Uppsala Vatten och Avfall

''Inkluderingsarbetet ska bli en del av Nacka vatten och avfalls identitet''
Mats Rostö, vd på Nacka vatten och avfall

''Uppropet är viktigt för oss som bolag genom att det lyfter frågan kring framtidens kompetensbehov och betydelsen av mångfald och ett starkare arbetsgivarvarumärke''
Tomas Blomqvist, vd på Vakin

''Nyanlända har kunskaper och erfarenheter som våra bolag behöver. Vi måste få till ett förändrat arbetssätt och strategier för rekryteringsprocessen. Praktikplatser för nyanlända är ett bra verktyg.''
Lena Blad, vd på Gästrike Vatten

''VA-branschen har ett stort rekryteringsbehov nu och i framtiden. Nyanlända och deras kompetenserär en självklar resurs att använda''
Pär Dalhielm, vd på Svenskt Vatten

''Det finns en enorm kompetens bland utrikesfödda inom bristyrken''
Jens Rothman, Sobonas kontaktperson på Arbetsförmedlingen för Sverige Tillsammans

Har du några frågor?

Conny Larsson

Kontaktperson

Conny Larsson

Projektledare

Telefon: 08-452 72 71

E-post: conny.larsson@sobona.se