Gästrike Vatten: Nyanlända har kunskaper och erfarenheter som våra bolag behöver

Nyanlända har kunskaper och erfarenheter som våra bolag behöver. Vi måste få till ett förändrat arbetssätt och strategier för rekryteringsprocessen. Praktikplatser för nyanlända är ett bra verktyg, säger Lena Blad, vd på Gästrike Vatten.

Varför står Gästrike Vatten bakom  uppropet?

Vi tycker det är nödvändigt när man står inför rekrytering och behov av kompetens, att se nya möjligheter. Vi behöver öppna fler dörrar för att berika vårt företag. Det är viktigt för oss.

Varför är det viktigt för VA att satsa på praktikplatser för nyanlända?

Nyanlända har kunskaper och erfarenheter som våra bolag behöver. Vi måste få till ett förändrat arbetssätt och strategier för rekryteringsprocessen. Praktikplatser för nyanlända är ett bra verktyg.

Vi ser att det är långsiktigt viktigt att vi alla hjälps åt att säkra tillgången till kompetens för vår bransch. Inte minst de mindre kommunerna i vårt närområde har problem med att hitta och rekrytera medarbetare inom olika om­råden. Även våra underkonsulter har svårt att möta upp kundernas behov för närvarande.

Vad kan du och bolaget bidra med?

Gästrike Vatten kan erbjuda en attraktiv arbetsplats med spännande och relevanta arbetsuppgifter med de utma­ningar som finns inom branschen. Och kunniga och engagerade handledare.

Vilket är ditt bästa tips för att  komma igång?

Var öppen för att se möjligheter och ta del av det stöd­material som KFS tagit fram. 

Har ni erbjudit praktikplatser för  nyanlända och hur fungerade det?

Vi har anställt en vaktmästare som är mycket uppskattad och ligger i startgroparna för ett utvecklat samarbete med tre andra bolag i Gävle.