gryab

Gryab: Vi vill hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden

Anders Åström, vd på Gryaab

Varför står Gryaab bakom uppropet?

Det är huvudsakligen motiverat av en vilja att hjälpa ny­anlända in på den svenska arbetsmarknaden. Gryaabs per­sonal har sedan tidigare varit engagerade i flyktingfrågan och bl a startat insamlingar. Det har även ett tydligt stöd i de inriktningar som vår styrelse satt upp för verksamheten. 

Varför är det viktigt för VA att satsa på praktikplatser för nyanlända?

Vi ser att det är långsiktigt viktigt att vi alla hjälps åt att säkra tillgången till kompetens för vår bransch. Inte minst de mindre kommunerna i vårt närområde har problem med att hitta och rekrytera medarbetare inom olika om­råden. Även våra underkonsulter har svårt att möta upp kundernas behov för närvarande.

Vad kan du och bolaget bidra med?

Praktikplatser vilket ger en branschkännedom och accele­rerad språkutveckling. I förlängningen anställningar eller referenser.

Vilket är ditt bästa tips för att  komma igång?

Hitta engagerade handledare och ge dem en utbildning. Satsa på att praktiken kombineras med en kvalificerad utbild­ning i svenska.

Har ni erbjudit praktikplatser för  nyanlända och hur fungerade det?

Ja, vi har haft tre praktikanter och det har fungerar utmärkt.