mats

Mats Rostö: Inkluderingsarbetet ska bli en del av Nacka Vatten och Avfalls identitet

Med god branschkännedom och erfarenhet av strategisk kompetensförsörjning i bagaget var det självklart för Mats Rostö att ta med inkluderingsarbetet in i nystartade Nacka Vatten och Avfall när han tillträdde som vd i slutet av 2016. I samarbete med Nacka kommun har arbetet kommit igång och i februari hålls årets första workshop i handledning på bolaget.

- Branschen behöver se över de rekryteringsförutsättningar som finns. Nu bygger vi upp Nacka Vatten och Avfalls rekryteringsstrategier och nyanlända och andra personer som står utanför arbetsmarknaden ska finnas med i rekryteringsbasen. Vi måste ta tillvara på den kompetens som finns där ute, säger Mats och poängterar att inkluderingstänket borde prägla samhället i stort.

Mats har över 25 års erfarenhet av VA- och avfallsfrågor och ett engagemang för hållbarhetsfrågor som sprider sig från kärnverksamhet till rekryteringsplanering. Innan han tog sig an rollen som vd på Nacka Vatten och Avfall arbetade han i åtta år på Gästrike Vatten där han till följd av den pågående generationsväxlingen i branschen initierade ett inkluderingsarbete som breddade rekryteringsbasen. Verksamheten öppnade upp för praktikanter och Mats startade även KFS VA-upprop. I sin nuvarande roll på Nacka Vatten och Avfall arbetar Mats vidare med inkludering och ambitionen är att det ska bli en del av bolagets identitet.

- Vi har haft samtal med Nacka kommun som delar vår syn på inkludering. Att det stämmer överens med både bolag och kommun är intressant för de som finns och vill verka inom detta. Det blir en styrka för hela kommunen.

Handledarutbildning

KFS medlemmar har sedan 2016 erbjudits en förberedande handledarutbildning för att så bra som möjligt kunna introducera nya medarbetare i sina verksamheter. I och med samgåendet mellan KFS och Pacta är den uppskattade utbildningen från och med 2018 tillgänglig för samtliga av den sammanslagna arbetsgivarorganisationens medlemmar. Årets första workshoptillfälle äger rum den 22 februari hos Nacka Vatten och Avfall som har identifierat lämpliga deltagare.

- På vårt första workshoptillfälle kommer vi utöver framtida handledare bjuda med nyckelpersoner i verksamheten, HR-medarbetare och chefer som på olika sätt kommer jobba med rekrytering. Handledarutbildningen är en ögonöppnare för många att förstå hur man kan arbeta med inkludering, berättar Mats.

Tanken är att deltagarna ska utgöra en intern referensgrupp för fortsatt utveckling av rekryteringsprocesserna och enligt Mats har det inte varit svårt att få medarbetarna att delta.

- Handledarutbildningen är även en utvecklingsmöjlighet för våra medarbetare som har uppvisat rätt ledaregenskaper. Att bli utsedd till handledare och gå handledarutbildningen är en merit. Vi är glada att kunna ge utvalda medarbetare den möjligheten.