Anna Svenskt vatten

Svenskt Vatten: Vi har idag ett stort rekryteringsbehov av erfarna personer med VA-kompetens

- Vi har idag ett stort rekryteringsbehov av erfarna personer med VA-kompetens.
Att ta tillvara på nyanlända personer med denna kompetens ser vi som en win win-situation, säger Anna Linusson, vd på Svenskt Vatten.

Varför står Svenskt Vatten bakom uppropet?

VA-branschen jobbar för ett hållbart samhälle, där socialt ansvar är en viktig del. Vi har idag ett stort rekryteringsbehov av erfarna personer med VA-kompetens. Att ta tillvara på nyanlända personer med denna kompetens ser vi som en win win-situation.

Varför är det viktigt för branschen att satsa på praktikplatser för nyanlända?

Att erbjuda praktikplatser för nyanlända är för våra medlemsorganisationer dels ett bra sätt att integrera de nyanlända, dels ett sätt att lösa deras rekryteringsbehov.

Vad kan Svenskt Vatten bidra med?

Vi står bakom Vattenuppropet och håller våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, informerade om vilka projekt som pågår och hur man kan delta.

Vilket är ert bästa tips för att komma igång?

Ta del av det informationsmaterial som KFS tagit fram, ta kontakt med de organisationer som redan har projekt på gång och som kan ge tips och råd om vad man bör tänka på. Vi kan förmedla kontakter.