VD-program för samhällsnyttiga företag

Få ökad kunskap om samhälls- och omvärldstrender, och fördjupa din förståelse för långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft. Vårt uppskattade VD-program hjälper dig att växa med ditt företag.

VD-programmet arrangeras av KFS, Pacta och Handelshögskolan Executive Education. Utbildningen riktar sig till dig som är VD på ett samhällsnyttigt företag anslutet till Sobona. 

 

Programmets huvudområden

  • Påverkande samhälls- och omvärldstrender 
  • Långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft 
  • Ledarskap i politiskt styrda verksamheter 
  • Verktyg för att utveckla ledningsgruppen, dess arbete och strategiska inriktning
  • Kommunikation (internt, med ägare och med samhället)
  • Dela erfarenheter med andra deltagare

     

’’Väldigt bra att träffa andra i samma situation’’
Anna Linusson, VD Svenskt Vatten 

’’Man får en stor förståelse för hur man bäst driver ett bolag som har som affärsidé största möjliga samhällsnytta’’
Mårten Hermansson, VD Eksjö Energi AB