Välkommen till Sobonas handledar­utbildning

Alla tjänar på ett strukturerat handledarskap. Den handledde kommer snabbt in i jobbet. Arbetsplatsen utvecklas positivt genom inkludering. Handledaren växer med uppgiften. Besparingarna i tid, pengar och energi är många, samtidigt som arbetsplatsgemenskapen ökar.

Handledarutbildningen är uppdelad i tre delar

Kunskap – En webbutbildning med den kunskap du behöver för att bli en riktigt bra handledare. Som ett komplement till handledarutbildningen finns Språkmodulen. Det är en webbutbildning i hur man lär ut språk till personer som inte har svenska som modersmål.
Läs mer och anmäl dig här >

Praktiskt stöd – En handbok med mallar och checklistor som stöd i det vardagliga arbetet. Läs mer och ladda hem innehåll >

Erfarenhetsutbyte – Workshops för dig som vill utvecklas i rollen som handledare.  Läs mer och anmäl dig här >

Vad innebär handledning?

Handledning är en pedagogisk process, där du vägleder en person som ska utvecklas i ett yrke. Genom god handledning kommer du själv att utöka dina kunskaper. Dina chefer och HR är viktiga som stöd till dig. Men även dina kollegor ansvarar för att den du handleder trivs och blir en del av arbetsgemenskapen. Handledarskapet sätter fingret på bland annat beteenden, tyst kunskap, företagskultur. Genom att bli medveten om dig själv och arbetsplatsen lär du dig att sätta ord på dina kunskaper. Samspelet mellan dig och den handledda blir därmed enklare.

Handledarens uppgifter består av att:

• Ta emot och introducera på arbetsplatsen.
• Beskriva arbetet, visa, instruera, öva.
• Planera och följa upp.
• Underlätta lärandet.
• Ta hänsyn till skydds- och säkerhetsfrågor.
• Dokumentera processen.

Utbildningen formar en enhetlig handledning på arbetsplatsen. Gemenskapen och möjlighet till inkluderingen ökar. Engagemanget höjs och fler blir intresserade av en arbetsplats med mångfald och kreativitet. Genom trygga handledare skapas en levande och produktiv arbetsplats med exempelvis fler ungdomar och nyanlända.

Handledning på Affärsverken: Ett hedersuppdrag att få introducera till den kultur vi valt 

Vinster med handledning


Brittiska och amerikanska undersökningar säger följande om vinsten med en strukturerad introduktion:

  • Det tar vanligtvis åtta månader för en nyanställd att nå full produktivitet.
  • Företag med en standardiserad introduktion får ut 50% högre produktivitet från sina nyanställda.
  • Anställda vars företag har längre introduktionsprogram når full produktivitet 34% snabbare än de företag som i undersökningen hade de kortaste programmen.
  • Chefers tillfredsställelse med de anställda ökar med 20% om de anställda har fått en formell introduktion.

Har du några frågor?

Conny Larsson

Kontaktperson

Conny Larsson

Projektledare

Telefon: 08-452 72 71

E-post: conny.larsson@sobona.se