Språkutveckling på arbetsplatsen

Forskning visar att goda språkkunskaper ger ökade möjligheter till integration och socialt liv. God språk-, läs- och skrivförmåga ger bättre anställningsmöjligheter, ett friskare liv och bidrar till ett mer demokratiskt samhälle.

Trygghet leder till framgång på jobbet

Modulen om språkutveckling består av fyra delar: introduktion, förbered arbetsplatsen, lära ut språk samt motivation. Syftet är att den handledde snabbt ska kom­ma in i arbetet och gemenskapen. Språkförståelse är viktigt för god kom­munikation, vilket leder till framgång på jobbet. 

Du som handledare kommer att vara otroligt viktig för den du ska introducera. Genom att samtala och knyta an till personen du handleder ökar chanserna till språkutveckling.

 

Mängder med ord behövs

Hur definierar vi att någon kan svenska? Är det att vi förstår när vi lyssnar till språket? Eller är det när vi kan tala språket – och hur stort ordförråd pratar vi om i så fall? Måste vi kunna läsa och skriva svenska för att säga att vi kan? Och om uttalet har betydelse, hur ska vi förhålla oss till våra dialekter?

Med runt 3 000 ord kan man klara vardagen i de flesta länder. Men för att kunna delta i diskussioner kring ett specifikt ämne eller område behövs mängder av ord! Det krävs även en språklig utbyggnad och ett ämnesspecifikt språk. Att arbeta långsiktigt med ordförrådet och ge kontinuerliga och nåbara språkliga utmaningar är avgörande för integration och möjlighet att leva fullt i samhället.

Ett språkkontrakt skapar en samsyn som en trygg struktur för ert samtal och den professionella relationen. Det bidrar till att ni kan sätta rimliga förväntningar på varandra, vilket är bra för relationen och känslan av kontroll över situationen. Vad behövs utifrån de situationer du och den du handleder kommer att möta? Det finns flera olika strategier och tips för dig som språkhandledare. 

 

Språkutveckling på arbetsplatsen - så gjorde vi

Vakin

Famntaget Omsorg


Luleå Energi

Nodra

Gävle Energi

Har du några frågor?

Conny Larsson

Kontaktperson

Conny Larsson

Projektledare

Telefon: 08-452 72 71

E-post: conny.larsson@sobona.se