KFS-dagarna i Umeå 2017

Temat i år var mod att skapa hållbar samhällsnytta och vi hade ett spännande konferensprogram med en mix av olika ingredienser. Vi höll till mitt i city på Umeå Folkets Hus men gjorde utflykter och lärde känna den stad vi möttes i. I menyn till vänster kan du ta del av alla livesändningar från dagarna.

I en värld som präglas av globala utmaningar och där frågor om inkludering, digitalisering och globalisering kräver allt mer av företagen inom samhällsnyttan behövs mod. KFS medlemmar är närmare, klokare och långsiktigare företag inom samhällsnyttan. Varje dag levererar ni samhällsnyttiga tjänster och service och bidrar till långsiktig och hållbar samhällsutveckling. För att göra detta riktigt bra krävs det mod: Modiga medarbetare, ledare och organisationer. Mod att vara den som driver samhällsutvecklingen, mod att fatta hållbara och långsiktiga beslut, att våga ligga steget före, vara lite obekväm och se bort från kortsiktiga lösningar. Temat på årets KFS-dagar är valt för att inspirera er att fortsätta vara modiga – att våga sticka ut och utmana.

Årsstämman

Under årsstämman den 17 maj genomfördes en omröstning om att skapa en helt ny arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta. 83,2% röstade för, vilket innebär att första steget mot en sammanslagning nu är taget. Nästa omröstning sker under en ny stämma den 19 juni i Stockholm. Läs pressmeddelandet >

KFS-priset

Under KFS-dagarnas första dag delades KFS pris för affärsmässig samhällsnytta ut. Årets vinnare blev Matlaget i Gällivare för sitt engagerade arbete med långsiktig hållbarhet och inkludering. Andrapristagare blev HEMAB för sitt framtidsinriktade arbete för miljömässig och social hållbarhet. Läs motiveringarna och ta del av prisutdelningen:

Årets talare

Ari Riabacke, Fil. Dr. i beslutsfattande, höll under KFS-dagarna ett seminarium om att våga är att vinna – i livet och på jobbet. Aris inspirerande föreläsningar har förändrat enskilda människors liv och ökat otaliga organisationers lönsamhet. Han talar om hur vi kan leda oss själva och andra i en snabbt föränderlig värld, om vikten att vara sig själv och att våga mer för att nå uppsatta mål - i livet och på jobbet. Hans tankeväckande, omtumlane och personliga spaningar om att ''göra det man kan, med det man har, där man är'' har fått många att inse att mycket mer än man tror är möjligt - om vi väljer att ta eget ansvar och gå emot rädslan att misslyckas.

Lottie Knutson, styrelseproffs, författare, journalist och f d informationsdirektör på Fritidsresor var den andra talaren under KFS-dagarna 2017. Få personer förknippas med mod och handlingskraft som Lottie Knutson. När den fruktansvärda tsunamikatastrofens ödesdigra konsekvenser var ett faktum stod Lottie Knutson inför ett osannolikt uppdrag. Hon blev senare mångfaldigt prisbelönt för hur hon axlade sin roll, men framför allt fick hon ovärderliga insikter om kriser och krishantering. Hon har kunnat konstatera att en akut katastrof drabbar hårt när den väl inträffar, men att det till stor del är de lågintensiva kriserna som stjälper oss i det långa loppet. I sin föreläsning guider Lottie oss i att ta kommandot och våda leda en verksamhet som präglas av människors olikheter.

KFS-dagarna 2017s avslutningstalare var Aron Andersson, föreläsare, äventyrare och inspirationscoach. Aron har rest jorden runt och pressat sig själv i extrema situationer för att inspirera andra att kämpa för sina drömmar. Han har deltagit i 4 Paralympics i 3 olika grenar, bestigit Kebnekaise och Kilimanjaro, simmat 37 km över Ålands hav och genomfört andra utmaningar som krävt ovanlig styrka både mentalt och fysiskt. Hans motto är: Ju större mål - desto häftigare resa. Under en spännande föreläsning med mycket skratt, användbara verktyg och många insikter får du ta del av Arons erfarenhet av att maximera sin potential och nå sina mål, oavsett hinder.

Parallella seminarier

  1. Uppnå affärsmässig samhällsnytta: Ingemar Forzelius och Lotta Visén från Härnösand Energi och Miljö, årets andrapristagare av KFS-priset.
  2. Mod att skapa en inkluderande arbetsplats.  Thomas Nylund på Gästrike Återvinnare och Anki Haglund Matlaget i Gällivare, vinnare av KFS-priset.
  3. Bortom förbindelsepunkten – att gå utanför ramar och konventioner. Ett moraliskt och socialt ansvar för VAKIN. Tomas Blomqvist, vd och Ingrid Undén Lindehell, HR-chef på Vakin i Umeå
  4. Mod att sätta tuffa hållbarhetmål. Göran Ernstson, vd Umeå Energi