Kalendarium

 • Lönesättning och lönesamtal

  Modern lönebildning är individuell och differentierad. Lönebildningen kan vara ett styrinstrument för arbetsgivaren, men ställer samtidigt mycket stora krav på lönesättande chefer. Kursen förmedlar den syn som avtalstecknande parter har på en väl fungerande lönebildning.

 • Löneberäkning, grund

  Kursen ger praktiska kunskaper om löneberäkning, frånvaroavdrag och semesterberäkning samt viktigare regler i lag och avtal.

 • Frukostseminarium: Så attraherar du dina framtida medarbetare

  Vilka fördelar har ditt företag i konkurrensen om morgondagens medarbetare? Vad drivs de unga av och vad har ditt företag för nycklar för att nå ut? Det och mycket mer kommer vi att få höra om under detta frukostseminarium då vi lanserar vår nya rapport som tagits fram i samarbete med Ungdomsbarometern!

 • Strategiska HR-dagarna

  Sobonas strategiska HR-dagar vänder sig till dig som har ett HR-strategiskt uppdrag och arbetar med personalstrategiska frågor. Sobona erbjuder de strategiska HR-dagarna som en plattform där du som medlem får möjlighet till kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och nätverkande.

 • Grundläggande kurs om pensioner och försäkringar

  Under dagen går vi igenom de regler som finns i pensionsavtalen som tillämpats för anställda i våra medlemsföretag. För tidigare KFS-medlemmar gäller det pensionsavtalet PA-KFS 09, och för tidigare Pacta-medlemmar gäller det pensionsavtalet AKAP-KL/KAP-KL.

 • Arbetsrättslig baskurs

  Välkommen till en grundläggande kurs för att få en bättre förståelse för arbetsrätten.

 • Arbetsmiljöutbildning

  Syftet med kursen är att du ska få kunskap om arbetsmiljörättens källor så som lag och föreskrifter samt om hur företaget bygger upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vid kurstillfället lyfter vi även frågor om rehabilitering, kränkande särbehandling och diskriminering utifrån arbetsgivarens roll och ansvar.

 • Workshop för handledare - Introduktion | Stockholm

  Runt om i landet erbjuder vi workshops för dig som vill utvecklas i rollen som handledare. Här träffar du andra handledare, tränar dina kunskaper, diskuterar och utbyter erfarenheter, nätverkar och övar tillsammans med personer i liknande situation. Du får stöd för din framtida utveckling i rollen som handledare. Varje utbildningsdag har 16 platser.

 • Introduktionsdag

  Välkommen till introduktionsdag i Stockholm - en introduktionsträff om din nya arbetsgivarorganisation och dina kollektivavtal.

 • Workshop för handledare - Språkutveckling och kultur, få ihop laget | Umeå

  Vidareutbildning i handledning för dig som vill skapa ett klimat där alla trivs och stödja en person i utvecklingen av sitt yrkesspråk. Alla arbetsplatser har sin egen kultur. Som handledare förmedlar du både yrkeskultur och sociala ”måsten”. Målet är gemenskap, trygghet och motivation att göra sitt bästa.