Almedalen seminarium: Att leda i hybridorganisationer

Att leda verksamheter som präglas av flera logiker är ofta ett svårt och utmanande
uppdrag. Vad innebär det att leda en hybridorganisation, vilka är utmaningarna och
möjligheterna? Hur rekryteras ledare till denna typ av organisationer? Och kommer vi
att se fler exempel på hybridorgansationer framöver? Detta och mycket annat tar vi
upp till diskussion.