Arbetsrätt, grund

Hur hanterar du de vanligast förekommande arbetsrättsliga frågorna på din arbetsplats? En elementär utbildning för att få en bättre förståelse för arbetsrätten, bland annat med rättsfall från Arbetsdomstolen.

Efter genomgången kurs ska du ha kunskap om:

  • Grundläggande arbetsrättsliga frågor
  • Var du kan hitta olika lagar, avtal och bestämmelser som är av vikt för dig som arbetsgivare
  • Var fallgroparna finns, så att du vet när du ska söka mer information innan du agerar